Glossar

Fjalor

Procedura e arbitrimit


Procedura e arbitrimit është një mënyrë e thjeshtë dhe jo e ndërlikuar që të mbrohesh kundër diskriminimit. Qëllimi i procedurës së arbitrimit është arritja e një marrëveshjeje mes teje dhe punëdhënësit/punëdhënëses. Procedura e arbitrimit është pa pagesë dhe konfidenciale. Për të nuk të nevojitet avokat.


Si fillohet një procedurë arbitrimi:

1. Bordi i Arbitrimit në kantonin ku punon është përgjegjës për ty. Në rast se ke pyetje, mund të marrësh këshillim përmes telefonit.

2. Mund të fillosh një procedurë duke paraqitur një kërkesë me shkrim ose duke regjistruar me gojë kërkesën.

Të rëndësishme janë të dhënat për:

a) ty

b) punëdhënësin/punëdhënësen tënd/tënde

c) Çfarë kërkon:
- Vërtetimin e diskriminimit
- Ndalimin dhe eliminimin e diskriminimit
- Kompensimin maksimumi prej gjashtë muajsh pagë
- Përmirësimin (për vuajtjen mendore dhe trupore)
- Kompensimin për dëme (për dëme materiale si kostot mjekësore, pagat e ulëta etj.)

d) Atë se çfarë ndodhi (përshkruaj diskriminimin për të cilin ankohesh)

e) Mos u shqetëso shumë: Procedura është e thjeshtë jo e ndërlikuar.

3. Përgatit një dosje me kontratën e punës dhe të gjitha dokumentet e disponueshme (letra, emaile, vlerësimet e personelit, incidente që ke regjistruar etj.), si dhe emrat e dëshmitarëve dhe paraqiti këto pranë Bordit të Arbitrimit.


Te Bordi i Arbitrimit:
1. Si rregull, brenda dy muajve merr një ftesë për seancën dëgjimore nga Bordi i Arbitrimit.

2. Paraqitu personalisht në takim. Për t’u ndjerë më e sigurt, mund të të shoqërojë një person sipas dëshirës tënde.

3. Negociatat e arbitrimit janë diskutime jozyrtare pa protokoll. Pas këshillimit, bordi i arbitrimit do të bëjë një propozim ty dhe punëdhënësit tënd për të gjetur një zgjidhje të pranueshme nga palët.

4. Në shumicën e rasteve gjendet një zgjidhje. Nëse nuk gjendet zgjidhje, atëherë ke tre muaj kohë që të ngresh padi në gjykatë.


Bën mirë të dish:

> Nuk ke pse të provosh plotësisht pushimin nga puna ose ngacmimin në punë (lehtësimi i barrës së provës), por paraqit vetëm fakte që ka gjasa të funksionojnë. Punëdhënësi/punëdhënësja duhet të provojë që pushimi yt nga puna nuk ishte diskriminues ose nuk të kanë ngacmuar në punë.

> Nuk mund të të pushojnë nga puna gjatë procedurës së arbitrimit ose gjashtë muaj pas saj. Por mund ta lësh vetë punën. Procedura do të vazhdojë gjithsesi.

> Në www.gleichstellungsgesetz.ch gjen raste të tjera ku personat e cenuar janë mbrojtur kundër diskriminimit me një procedurë arbitrimi.


Shkarko: “Kërkesë për kryerjen e arbitrimit”

Marrëveshja e amësisë


Rekomandohet që të organizosh sa më shpejt kthimin tënd nga leja e lindjes. Veçanërisht, nëse dëshiron të reduktosh ngarkesën e punës, shmang keqkuptimet dhe mund të kthehesh pa probleme në vendin tënd të punës. Marrëveshja e amësisë është një marrëveshje me shkrim mes teje dhe punëdhënësit/punëdhënëses. Gjatë shtatzënisë, duhet të vendosni bashkërisht se cilat shtesa në kontratën tënde ekzistuese të punës duhet të hyjnë në fuqi sapo të kthehesh nga leja e lindjes.

Shkarko: Formulari “Marrëveshja e amësisë”

Kundërshtimi


Nëse të kanë pushuar nga puna dhe dyshon se arsyeja është shtatzënia ose amësia, atëherë paraqit një kundërshtim. Vetëm kështu mund të kërkosh kompensim.
Kundërshtimi duhet të bëhet me shkrim brenda periudhës së njoftimit. Kundërshtimi duhet t’i mbërrijë punëdhënësit/punëdhënëses ditën e fundit të periudhës së njoftimit. Nuk mjafton vetëm vula postare.
Te kundërshtimi kërkoji gjithashtu punëdhënësit/punëdhënëses të komentojë me shkrim arsyet për pushimin nga puna që t'i paraqesësh në çdo procedurë arbitrimi.

Shkarko: Formulari “Kundërshtim ndaj pushimit nga puna”
Albanian