Ligji për Barazinë Gjinore mbron kundër diskriminimit në fushën e punësimit për shkak të shtatzënisë ose amësisë.

Siguro veten në kohë!

> Marrëveshja e amësisë
 
Zbatohen të mëposhtmet:
1. Nuk mund të vihesh në një situatë jo të favorshme se pse je shtatzënë apo nënë. Ligji për Barazinë Gjinore e ndalon këtë.


2. Nëse ndihesh e diskriminuar, mund të kontaktosh me Bordin e Arbitrazhit të kantonit. Procedura është konfidenciale, jo e ndërlikuar dhe pa pagesë.


3. Nuk je e detyruar të provosh plotësisht pushimin diskriminues nga puna apo ngacmimin në vendin e punës. Mjafton që ta prezantosh atë në një mënyrë të kuptueshme.


4. Nuk mund të të heqin nga puna, sepse po mbron veten nga një diskriminim.

 

Qëndro i azhurnuar:

Abonohu në buletinin informativ

Na ndiq në:

Facebook Instagram
 

Kontakti

Ju lutemi na kontaktoni vetëm në gjuhën gjermane ose angleze.

    Albanian