Mutterschaftsvereinbarung

Siguro veten herët me një marrëveshje amësie!


Rast studimor:

Sara punon me kohë të plotë si arkitekte prej tre vitesh. Ajo e ka të qartë se pas lejes së lindjes do të marrë pushime të papaguara dhe më pas dëshiron të punojë 60% të kohës.


Ja se çfarë mund të bësh në këtë rast:

1. Organizo kthimin në vendin e punës me eprorët e tu gjatë shtatzënisë.

2. Bjer dakord me shkrim se kur do të kthehesh në punë dhe çfarë ngarkese pune kërkon të marrësh përsipër (Marrëveshja e amësisë).

3. Marrëveshja e amësisë është si plotësim i kontratës ekzistuese të punës. Nëse e redukton ngarkesën e punës, duhet të kërkosh një kontratë të re pune pas kthimit tënd.


Bën mirë të dish:

> Punëdhënësi/punëdhënësja mund edhe të refuzojë dëshirën tënde për të punuar me kohë të pjesshme. Megjithatë, nëse ai/ajo pranon, kushtet e punës të përcaktuara në marrëveshjen e amësisë zbatohen pas kthimit.

> Nuk ke të drejtë të zgjatësh lejen e ligjshme të lindjes prej 14 javësh përmes pushimeve, punës jashtë orarit ose lejes së papaguar.


Marrëveshja e amësisë ofron qartësi se kur do të kthehesh në punë dhe çfarë ngarkese pune do të kesh.

Albanian