Glossar

Sözlük

Uzlaşma davası


Uzlaşma davası, kendini ayrımcılığa karşı savunacağın sade ve karmaşık olmayan bir olanaktır. Bir uzlaşma davasının hedefi, seninle işverenin arasında bir uyuşmayı sağlamaktır. Uzlaşma davası ücretsiz ve gizlidir. Bunun için bir avukata ihtiyacın yoktur.


Bir uzlaşma davasını nasıl açarsın:

1. Senin için Kanton dahilinde yetkili olan uzlaşma kurulu, çalıştığın yerdeki kuruldur. Soruların varsa telefonla danışmanlık hizmeti alabilirsin.

2. Davayı açmak için bir dilekçe sunman veya isteğini sözlü olarak protokole yazdırman gerekmektedir.

Burada şu bilgileri vereceksin:

a) kişi bilgilerin

b) işvereninle ilgili bilgiler

c) ne talep ettiğin:
- Ayrımcılığın tespiti
- Ayrımcılığın giderilmesi veya yasaklanması
- En çok altı aylık ücret kadar tazminat
- Manevi tazminat (Ruhsal ve fiziksel sıkıntılarda)
- Tazminat (Tıbbi giderler, düşük ücret vb. addi kayıplarda)

d) Ne olduğu (Şikayetçi olduğun ayırımcılığı tarif et)

e) Bu konuda çok fazla düşünme: Buradaki prosedür gizlidir, sadedir ve ücretsizdir.

3. İş sözleşmeni ve diğer tüm belgelerle (Mektuplar, e-postalar, personel değerlendirmeleri, senin tarafından kaydedilmiş olaylar vs.) şahitlerin adlarını içeren dosyanı oluştur ve bunu uzlaşma makamına sun.


Uzlaşma makamında:
1. Genel olarak iki ay içerisinde uzlaşma kurulu tarafından duruşmaya davet edilirsin.

2. Bu duruşmaya şahsen git. Kendini güvende hissetmen için sana bir kişinin refakat etmesini isteyebilirsin.

3. Uzlaşma davası usule bağlı olmayan ve protokol tutulmayan bir duruşmadır. Bir görüşmeden sonra uzlaşma kurulu, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için size ve işvereninize bir teklifte bulunacaktır.

4. Vakaların çoğunda bir çözüm bulunmaktadır. Çözüm bulunamazsa, bu kez mahkemede dava açmak için üç ay vaktin var.


Bunu bilmek iyidir:

> Ayrımcı bir işten çıkarmayı veya mobbingi tamamen kanıtlamak zorunda değilsin (İspat yükünün hafifletilmesi), burada yapman gereken buraya etki eden gerçekleri sunmaktır. İşveren ise iş akdinin feshinin ayrımcı olmadığını veya senin mobbinge maruz kalmadığını kanıtlamak zorundadır.

> Uzlaşma davası sırasında ve bundan altı ay sonrasında iş akdin feshedilemez. Ancak iş akdini sen kendin feshedebilirsin. Davaya buna rağmen devam edilir.

> www.gleichstellungsgesetz.ch fadresinde ilgililerin bir uzlaşma davasında kendilerini ayrımcılığa karşı savundukları vakaları bulacaksın.


İndirme «Uzlaşmaya arabuluculuk için başvuru dilekçesi»

Annelik sözleşmesi


Annelik izninden dönüşünü mümkün olduğu kadar erken organize etmen önerilir. Özellikle çalışma yoğunluğunun istediğini gibi azaltılmasında böylece yanlış anlaşmaları önlemiş olursun ve işine sorunsuz bir biçimde geri dönebilirsin. Bir annelik sözleşmesi seninle işverenin arasında yapılan yazılı bir mutabakattır. Daha hamileliğin sırasında birlikte annelik izninden işinin başına döndüğünde iş sözleşmende hangi eklemelerin yürürlüğe girmesi gerekeceğini belirlemelisiniz.

İndirme Form «Annelik sözleşmesi»

İtiraz


İş akdin feshedildi ve sen bunun nedeninin hamileliğinin veya anneliğinin olduğunu tahmin ediyorsun. Bu durumda itiraz etmelisin. Ancak böyle zarar ziyan tazminatı talebinde bulunabilirsin.
İtiraz fesih süresi içerisinde yazılı olarak yapılmalıdır. Yani itirazın fesih süresinin son günü işverenin eline geçmiş olmalıdır. Posta damgası yeterli değildir.
İtiraz dilekçende, işverenin fesih gerekçeleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirmesini talep et. Böylece bunu muhtemel bir uzlaşma davasında kurula sunabilirsin.

İndirme Form «İş akdinin feshine karşı itiraz»
Türkçe